Znalecký posudok č. 3/2017 - Ing. Miroslava Juritková

stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Devín, parc. č. 1183/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2, LV č. 2588 vo vlastníctve žiadateľov a parc. č. 1168/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 369
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.