Znalecký posudok č. 51/2017 - Ing. Peter Kapusta

stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1790/2 - záhrady o výmere 36m2, na ulici Na hriadkach, v Bratislave - mestskej časti Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, v k.ú. Devínska Nová Ves (zapísaný na LV č.4172), pre účely prevodu vlastníckych práv.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 449
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.