Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/017/2017 na rok 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie projektu s názvom "Nová šanca do života" pre subjekt OZ Vagus vo výške 21 000 eur.

Dátum uzatvorenia: 12.06.2017
Dátum zverejnenia: 12.06.2017
Dátum účinnosti: 13.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/017/2017 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017.
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 12.6.2017 | Počet zobrazení: 681
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy > Sociálne služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.