Dodatok č. 07 83 0163 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 016

Nájomca : Mario Števurka, Jurigovo nám. 1, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0163 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0163 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 15.6.2017 | Počet zobrazení: 536
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.