Dodatok č. 08 83 0284 08 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0284 08 00

Číslo zmluvy: 088302840800
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Romanova 1-3, súpis. č. 1654, Bratislava
V zastúpení: Bratislavská správcovská spoločnosť, spol. s r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava
Dátum podpísania: 18.08.2017
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.8.2017 | Počet zobrazení: 584
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.