Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505201700/0099

Dodatok bol uzatvorený dňa 05.09.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie NN prípojky v rámci stavby „Novostavba Bytového domu Búdkova, Bratislava“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 4289/16, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 5.9.2017 | Počet zobrazení: 560
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.