Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-020/2017/Trnávka/0107/HBH

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-020/2017/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena cez pozemok registra “C” KN parc. č. 15737/195 k. ú. Ružinov pre stavbu SO 652-00 Preložka prípojky NN.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 03.11.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.11.2017 | Počet zobrazení: 515
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.