Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509381700/0099

Stručný popis: uzatvorená dňa 24.11.2017 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie prípojky vody, prípojky VN a prípojky horúcovodu k stavbe „Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/2, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.11.2017 | Počet zobrazení: 383
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.