Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501491800/0099

Stručný popis: uzatvorená dňa 14.03.2018 za účelom uloženia SO 08 VN prípojka + NN distribučný rozvod k stavbe „Bytový dom Rászochy“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1124/201 a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1934/13, 1935/12, 1936/10, 1937/10, 1940/4, 1942/4, 1946/10, 1948/4 a 1939 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.3.2018 | Počet zobrazení: 496
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.