Kúpna zmluva č. 409 0065 18

Kúpna zmluva č. 409 0065 18 uzatvorená dňa 13.02.2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/12 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a novovzniknutých pozemkov parc. č. 3058/69 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/70 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 8 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, za kúpnu cenu 12.200,00 Eur.

Uzatvorená dňa: 13.02.2018
Zverejnená dňa: 17.04.2018
 

 
 
 

Aktualizácia: 17.4.2018 | Počet zobrazení: 583
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.