Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503221800/0099

Stručný popis: Uzatvorená dňa 16.05.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblového vedenia pre stavbu ,, BA_Líščie údolie, vývod z TS 1912, NNK“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22338 v k.ú. Karlova Ves,
Dátum uzatvorenia: 16.05.2018
Dátum zverejnenia: 16.05.2018
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 16.5.2018 | Počet zobrazení: 628
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte