Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503171800/0099

Stručný popis: uzatvorená dňa 16.05.2018 za účelom uloženia NN rozvodu k stavbe „Slovenská reštaurácia“ na pozemky reg. C-KN parc. č. 15132/64, 15132/66 a pozemok reg. „E“ KN parc.č.15132 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 16.05.2018
Názov prílohy s diakritikou: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503171800/0099, kópia katastrálnej mapy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.5.2018 | Počet zobrazení: 627
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte