Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0190 18 00

Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0190 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/162,163, 1120/166,167, 1120/170,171, 1120/134 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta.SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
 

 
 
 

Aktualizácia: 5.6.2018 | Počet zobrazení: 834
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.