Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-003/2018/Trnávka/0107/3266

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-003/2018/Trnávka/0107/3266, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti uloženie a prevádzkovanie elektroenergetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra „E“ KN parc.č. 2158/300 – orná pôda, k. ú. Trnávka v rozsahu danom Geometrickým plánom č. 36/2016.

Uzatvorená dňa: 11.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.6.2018 | Počet zobrazení: 619
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.