Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500071800/0099

Dodatok uzatvorený dňa 26.06.2018 za účelom vyčlenenia stavebného objektu SO 204 prípojky VN SO 01 a SO 205 prípojky VN SO 02 zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500071800/0099, ktoré sa stanú predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
Dátum uzatvorenia: 26.06.2018
Dátum zverejnenia: 26.06.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.6.2018 | Počet zobrazení: 658
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.