Kúpna zmluva č. 409 0071 18

Kúpna zmluva č. 409 0071 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra ,,C“ parc. č. 3058/22 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a predaj novovzniknutých pozemkov parc. č. 3058/79 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 3058/80 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2, v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 19.07.2018
Zverejnená dňa: 01.10.2018
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.10.2018 | Počet zobrazení: 622
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.