Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507701800

Zmluva uzatvorená dňa 09.10.2018 za účelom uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky, plynovej a NN prípojky k stavbe „Bytový dom“ v miestnej komunikácii III. triedy – ulica Nas piesku v úseku nachádzajúcom sa na časti pozemkov reg. E-KN parc. č. 721/921, 721/213, 721/407 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 10.10.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.10.2018 | Počet zobrazení: 654
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.