Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800871900

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800871900, ktorej predmetom je zriadenie vecného premena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 21383/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 152 m2, parc. č. 21385/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 446 m2 a parc. č. 21387/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 13.03.2019
Zverejnené dňa: 19.03.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.3.2019 | Počet zobrazení: 263
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.