Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286506481700/0099

Dodatok uzatvorený dňa 15.05.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie VN vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer, 2. stavba, vývody 22 kV – Preústenie 22 kV vedení“, aj na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 17090/16 a 13605/32 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.5.2019 | Počet zobrazení: 221
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.