Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-002/2018/Trnávka/0107/3266

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-002/2018/Trnávka/0107/3266, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť uloženie a prevádzkovanie elektromagnetických zariadení a vstup a vjazd na pozemok registra "E" parc. č. 2148 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 25. 04. 2019
Zverejnená dňa: 22. 05. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 22.5.2019 | Počet zobrazení: 168
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.