Prenájom voľného nebytového priestoru - Laurinská 7

Laurinska7
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytový priestor v Bratislave na Laurinskej 7
 

 
 
Dôležité termíny :

Termín predkladania súťažných návrhov od 14. 06. 2019 do 28. 08. 2019 do 14,00 h. 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov 05. 09. 2019. 

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne  do 20. 09. 2019.  

Termíny ohliadky  :  24. 06. 2019 o 10,00 h,  
15. 07. 2019 o 10,00 h.  
15. 08. 2019 o 10,00 h.
 

Aktualizácia: 1.9.2019 | Počet zobrazení: 338
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2019
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.