Dodatok č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00

Dodatok č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00
Nájomca : RT port s. r. o., Rovinka 668, 900 41 Rovinka
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00: 09.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.7.2019 | Počet zobrazení: 132
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.