Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504521900/0099

Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 z dôvodu uloženia plynárenského zariadenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5482/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.7.2019 | Počet zobrazení: 178
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.