Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505841900/0099 a katastrálna mapa

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1502/9, 1502/18, 1502/19, 1485 v k.ú Rača zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 23.09.2019
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.9.2019 | Počet zobrazení: 74
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.