Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505911900/0099

Uzatvorená dňa 20.09.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejného osvetlenia k stavbe ,,Bratislava – Rača, Miestna komunikácia Stupavská ulica, Verejné osvetlenie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2031/15, parc. č. 8902/3 v k.ú. Rača,
Dátum uzatvorenia: 20.09.2019
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.9.2019 | Počet zobrazení: 72
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.