Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0535 19 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0535 19 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete a vstup a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok registra "C" parc. č. 384/10 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 25. 09. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 25.9.2019 | Počet zobrazení: 66
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.