Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502641900

Uzatvorený dňa 30.09.2019 za účelom zmeny rozsahu vecného bremena práva vstupu a vjazdu cez pozemky v k.ú. Čunovo registra C-KN parc. č. 1177 a 2360
Dátum uzatvorenia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 30.9.2019 | Počet zobrazení: 300
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.