Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0599 19 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0599 19 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez časť pozemku registra "C" parc. č. 1426/96 - ostatné plochy o výmere 19 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 1. 10. 2019
Zverejnená dňa: 1. 10. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 1.10.2019 | Počet zobrazení: 86
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.