Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286505191900/0099 a katastrálna mapa

Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1426/453, 1426/32, 1494/19 v k.ú Karlova Ves zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 03.10.2019
Dátum zverejnenia: 03.10.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.10.2019 | Počet zobrazení: 90
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.