Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505931900/0099

uzatvorená dňa 07.10.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky, prípojky kanalizácie, prípojky plynu a prípojky horúcovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21996/1, 11462/3, 11462/5, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 07.10.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.10.2019 | Počet zobrazení: 75
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.