Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805921900/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805921900/0099, ktoré spočíva v práve uloženia a následného prevádzkovania inžinierskej siete s príslušenstvom na časť pozemku registra "C" parc. č. 23096/1 - ostatná plochy vo výmere 60 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 08. 10. 2019
Zverejnená dňa: 09. 10. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.10.2019 | Počet zobrazení: 76
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.