Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505951900/0099

Uzatvorená dňa 10.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobná stavba ,,Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 12080 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.10.2019 | Počet zobrazení: 68
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.