Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099

Uzatvorená dňa 10.10.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt INVERSO – Hraničná, Mierová, Gagarinova, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/44, parc. č. 866/28, parc. č. 3127/6, parc. č. 4075/83, parc. č. 15556/34, pozemky registra „E“ KN parc. č. 377/100, parc. č. 377/101 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.10.2019 | Počet zobrazení: 80
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.