Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505511900 a geometrické plány č.3011/2018 a 2903/2019

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/18, 21736/19, 21736/23, 21736/24, 21736/25 v k.ú Staré Mesto. LV č.1656 zriadenie a uloženie vodovodných prípojok a kanalizácie
Dátum uzatvorenia:10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.10.2019 | Počet zobrazení: 67
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.