Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506661900/0099

uzatvorená dňa 20.11.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 46 Silnoprúdové rozvody NN pre kanalizačnú ČS k stavbe „JUŽNÉ MESTO, BRATISLAVA – Petržalka, Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3051/44 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 20.11.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.11.2019 | Počet zobrazení: 46
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.