Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507721900/0099

uzatvorená dňa 22.11.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21597 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2019 | Počet zobrazení: 83
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.