Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508241900/0099

Uzatvorená dňa 21.11.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Rekonštrukcia rodinného domu (prestavba a dostavba)“ v Bratislave, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22466/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.11.2019 | Počet zobrazení: 49
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.