Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0768 19 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0768 19 00, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo uloženia, údržby a rekonštrukcie stavby polopodzemného kontajnera na pozemku registra "C" KN parc. č. 2790/3 - ostatné plochy vo výmere 21 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.11.2019 | Počet zobrazení: 48
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.