Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

 

 
 
 
Číslo:
MAGTS1900166
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
zmluvné strany uzavierajú nasledovnú Dohodu k Zmluve o poskytovaní služieb na dodávku služieb súvisiacich s údržbou komunikácií a cestnej zelene a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy M AGTS 1900090 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 5. 8. 2019 na základe výsledku zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 20.2.2019 pod č. 2019/S 036-081170 a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 21.2.2019 pod č. 437I-M U S pre Oblasť č. 4 (ďalej len „Zmluva“)
Dátum uzatvorenia:
28.11.2019
Dodávateľ:
FCC Bratislava, s.r.o.
Ulica, číslo:
Lamačská cesta 3/B
Mesto:
Bratislava
Dátum účinnosti:
3.12.2019
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar:
Oddelenie správy komunikácií

Aktualizácia: 2.12.2019 | Počet zobrazení: 94
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.