Zmluva o poskytovaní služieb

 

 
 
 
Číslo:
MAGTS1900168
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mestskej časti poskytovať služby – zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti verejných chodníkov a peších trás uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých (ďalej len „predmet zmluvy“) v tejto zmluve a záväzok hlavného mesta potvrdiť včas a riadne poskytnuté plnenia podľa tejto zmluvy a uhradiť mestskej časti náklady na poskytnutie tohto plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy. Pod zimnou údržbou sa pre potreby tejto zmluvy rozumie vykonávanie zimnej údržby vrátane zimnej pohotovosti mechanizmov, pohotovosť osôb, pluhovanie, posyp, alebo pluhovanie s posypom, použitím posypových materiálov požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými predpismi rezortu a hlavným mestom, použitie snehovej frézy, ako aj zimná údržba vykonávaná ručne a s tým súvisiace činnosti.
Dátum uzatvorenia:
28.11.2019
Dodávateľ:
Mestská časť Bratislava-Lamač
Ulica, číslo:
Malokarpatské námestie č. 9
Mesto:
Bratislava
Dátum účinnosti:
3.12.2019
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar:
Oddelenie správy komunikácií

Aktualizácia: 2.12.2019 | Počet zobrazení: 113
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.