Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507441900/0099

Uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky, stavebný objekt SO 250 Prípojka VN pre odberateľskú stanicu k stavbe ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21795/2, v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2019 | Počet zobrazení: 79
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.