Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508541900/0099

Uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Rodinný dom p.č. 298/3,4 KU Jarovce“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1197/6 a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 310/1, v k.ú. Jarovce
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2019 | Počet zobrazení: 44
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.