Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507461900/0099

Uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia STL pripojovacieho plynovodu k stavbe ,,Administratívna budova BBC III. – Prievozská 6, Bratislava, Kotolňa, objekt STL Pripojovací plynovod, parc. č. 9361/100, 9362/5“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21818/1 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2019 | Počet zobrazení: 34
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.