Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508591900

uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 02 Prepojenie ulíc Eisnerová-Záhradná v rámci stavby „Vodovod Eisnerová-Záhradná“ na pozemkoch registra E-KN parc. č. 3884/1, 3890 a 3162 a pozemku reg. C-KN parc. č. 891/7, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2019 | Počet zobrazení: 83
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.