Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506471900/0099

uzatvorená dňa 03.12.2019 za účelom uloženia splaškovej kanalizácie s prípojkou k stavbe „Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných a stavebných služieb“ na pozemku registra C-KN parc. č. 22198/6, k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2019 | Počet zobrazení: 92
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.