Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508631900/0099

Uzatvorená dňa 11.12.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava – 2.etapa“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15273/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 15645/100 v k.ú. Ružinov,
Dátum uzatvorenia: 11.12.2019
Dátum zverejnenia: 11.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 11.12.2019 | Počet zobrazení: 34
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.