Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509251900/0099

Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky stavebný objekt SO 01 – NN vzdušné vedenie k stavbe ,,BA_Vrakuňa, Hrušovská, NNV“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 848/4, parc. č. 850/11, v k.ú. Vrakuňa .

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.1.2020 | Počet zobrazení: 62
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.