Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2019/330/102

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2019/330/102, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky registra C KN parc. č. 71, 72, 73, 1112 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 14.1.2020 | Počet zobrazení: 64
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.