Nájomná zmluva o nájme pozemkov č. BA/2019/330/103

Nájomná zmluva o nájme pozemkov č. BA/2019/330/103, ktorej predmetom je prenájom časti pozemkov registra C KN parc. č. 71, 72, 73, 1112, 1113 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
 

 
 

 

Aktualizácia: 14.1.2020 | Počet zobrazení: 110
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.