Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500212000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500212000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov – SO07 Prívodný STL plynovod, SO09-I Verejný vodovod, SO15-I Výtlačné potrubie, dažďová kanalizácia pre stavbu ,,Obytný súbor Slnečný vrch I – Technická infraštruktúra“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 538, 2292/195, 2292/462 a na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 3068,3069, 3070/2, 3101/1 a 3101/2 v k.ú. Devínska Nová Ves

Dátum uzatvorenia: 03.02.2020
Dátum zverejnenia: 03.02.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.2.2020 | Počet zobrazení: 31
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.